ارزیابی سطح فناوریTRL
  • نام متقاضی تعیین سطح آمادگی فناوری (TRL)
  • توضیح مختصری از فناوری خود ارائه دهید
  • یکی از سطوح را انتخاب نمایید

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#