اعلام RFP
 • عنوان پروژه /نیاز فناورانه

 • شرح مسئله

 • در این قسمت مسئله و نیاز خود را تشریح نمایید
 • در این قسمت می بایست عللی که منجر به بروز این مسئله و نیز احساس نیاز متقاضی برای دریافت این فناوری خاص شده است بیان شود
 • در این قسمت در رابطه با مفاهیم و تئوری هایی که حول این نیاز وجود دارد، توضیحاتی داده شود
 • Add a row
 • Add a row
 • به طور جزئی تشریح شود
 • در این قسمت با توجه به نوع درخواست، مواردی که به لحاظ فنی و اقتصادی و اجرایی مورد نظر شماست تا توسط پیشنهاد دهندگان در پروپوزال خود درج کنند را اعلام نمایید.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
  درصورت وجود مستنداتی که باید لحاظ شود آن را ارسال بفرمایید

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#