پایگاه های نوآوری

سال1402

No Data Found

کسب و کارها

سال 1401

No Data Found

اشتغال و کارآفرینی

سال 1401

No Data Found

سرمایه های انسانی

سال1402

No Data Found

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#