Azad-University-Isfahan-Khorasgan

مرکز رشد دانشگاه آزاد خوراسگان

اصفهان

636484103835553891

مرکز رشد دانشگاه آزاد شهرضا

شهرضا

14

مرکز رشد دانشگاه نور دانش میمه

میمه

جهت استفاده از خدمات مراکز عضو شوید

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#