smart-system-businessman-strategy-illustration-concept_1344-193

مرکز مشاوره فناوری و کارآفرینی سپند

اصفهان

جهت استفاده از خدمات مراکز مشاوره و کارآفرینی عضو شوید

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#