کاربرگ عضویت

 • نام رقبا به همراه آدرس و مشخصات محصول/ خدمت آن ها را نام ببرید
 • نام رقیبمحل فعالیتوبسایت 
  Add a row
 • نام مشتریمبلغ قرارداد 
  Add a row
 • Add a row
 • نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت 
  Add a row
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  کارت ملی متقاضی/آگهی تاسیس/آخرین آگهی تغییرات

درباره ما

سیستم پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#