ایران دربین نوآورترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۱

در 3 فوریه 2021، بلومبرگ  شاخص نوآوری خود را منتشر کرد و ایران دربین نوآورترین اقتصادهای جهان قرار گرفت

نقش پارک های علم وفناوری دراقتصادهای نوآور در دنیا بسیار مهم می باشدامروزه دولت سعی بر تقویت جایگاه بین المللی خود با سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های نوآوری خود می باشند.

اگر بخواهیم به روند رشد اقتصادهای نوآور دنیا نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم تمرکز ابتدا از اقتصادهای محلی بوده است.

ابتدا باید اقتصادهای محلی نواور را ایجاد نماییم و این امر نیازمند شناسایی دقیق شرایط بومی ان محل نیز می باشد.

نوآوری و پویایی در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای تغییرات و تحولات گسترده‌ای را به همراه دارد که موجب شده دولت‌های محلی و شهرداری‌ها، ایجاد ساختار‌ها و تدابیر سیاستی متناسبی را در توسعه نوآوری دنبال کنند. در این راستا شهرها و دولت‌های محلی که سرعت توسعه و به‌کارگیری نوآوری‌ در آنها گاهی بالاتر از سطح ملی است، نیز به این موضوع توجه دارد و موضع فعالی برای حمایت از نوآوری (در قالب شهر هوشمند، خلاق، نوآور و …) اتخاذ کرده‌اند

توزيع رشد فناوري در مناطق، شهرها و چه بسا روستاهاي كشور به مفهوم توسعه اي فراگير و يكپارچه است. اين يكپارچگي بايد ميان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، پارك ها و مراكز رشد فناوري باشد.

رشد زیرساخت های نوآوری در برنامه زیست بوم خلاق معاونت علمی می متواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد.

این زیرساخت ها شامل :

نواحی نوآوری، شهرک ها و پارک های علم وفناوری، خانه های خلاق و نوآوری، مراکز رشد، مراکزنوآوری، فب لب ها و…می باشد.

اما توجه این امر بسیار مهم است که این الگو می تواند سبب رشد و شکوفایی تمامی اقتصادهای دنیا باشد.

با توجه به قرابت فرهنگی ایران و کشورهای اسیایه میانه ، جهت توسعه مشترک پیشنهاد می شود این الگوها را ما در این کشورها پیاده سازی کنیم

کشورهایی نظیر تاجیکستان،ازبکستان، قزاقستان و… داشتن اقتصاد خلاق محلی و پیاده سازی شبکه ی نواوری جهانی بین متحدان تنها راه رشد در این دوران تحریم می باشد.

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#