ایجاد شبکه ی پایگاه های نوآوری و کارآفرینی در شهرهای کوچک و روستاها

Creating innovation centers in small towns and villages

🔴ایجاد پایگاه های نوآوری در شهرهای کوچک و روستاها
فعالیت های این مراکز عبارتند از:
1_ ایده ها و طرح های جدید

2_ کمک به کسب و کارهای کوچک و محلی

3_ آموزش مردم و حمایت از نخبگان

با بازدید از منطقه کرچگان باغبهادران و حضور در جمع مردم مهربان، از پتانسیل های منطقه به خوبی آگاه شدیم و امید داریم با تکمیل شبکه حمایتی و ارائه خدمات به مردم شریف این منطقه بتوانیم گامی دیگر برای توسعه بومی و محلی و اشتغال زایی برداریم

سپاس از بنیادبرکت و اعضا محترم شورا و دهیار محترم و مردم خلاق و کوشا کرچگان

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#