جلسه ی هم اندیشی با دفتر مطالعات راهبردی شهرداری فولادشهر و بخشدار محترم فولادشهر

پیرو تحقق اهداف تایین شده ی امسال و دعوت مسئولین محترم شهر فولادشهر برای پیاده سازی طرح های علمی و کارآفرینی در سطح شهر جلسات متعددمشاوره و برنامه ریزی برای دستگاه های اجرایی شهر توسط مجموعه گریفین اجرا شد و امید برآن است با انتقال تجارب طرفین در این حوزه، شاهد شکوفایی بیشتر شهر باشیم.

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#