خدمات افزوده ( Add-on Service ) چیست؟

خدمات افزوده، خدمت‌های تامین شده توسط سرمایه گذاران خطرپذیر است که ماهیت اصلی آنها پولی نیست؛ مانند کمک به جمع و فراهم کردن یک تیم مدیریتی و کمک به شرکت جهت آماده شدن به یک IPO (عرضه‌ی اولیه سهام

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#