صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان رکن ضامن در انواع روش های تامین مالی بورس، پذیرش میشوند

صندوق های پژوهش و فناوری مجازند به عنوان رکن ضامن در انواع روش های تامین مالی بورس، پذیرش شوند. سازمان بروس و اوراق بهادار موظف است دستور العمل مربوط به این مساله را تهیه کند

ورود شرکت های دانش بنیان و خلاق به بورس موضوعی است که می تواند در کنار مزایای اقتصادی فراوان برای کشور؛ کسب و کار این مجموعه ها را نیز رونقی قابل توجه دهد. به همین دلیل چند سالی است که تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت این شرکت ها در تابلوی بورس است. قانون جهش تولید دانش بنیان هم بر این نکته تاکید دارد و این تلاش ها را تکمیل کرده است.

در آیین نامه اجرایی هیات وزیران به سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تکلیف شده که به منظور تسهیل انتشار انواع صکوک برای تامین مالی طرح های فناورانه، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات انتشار انواع صکوک برای طرح هایی که از سمت صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق های پژوهش و فناوری معرفی می شوند را به شرط ضمانت طرح های مذکور توسط صندوق‌های معرفی کننده اقدام کنند.

همچنین در این آیین‌نامه آمده است همه صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند حداکثر 20 درصد از منابع در اختیار خود را در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی و پروژه و طرح های جمع سپاری جمعی سرمایه گذاری کنند.

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#