طرح آموزش سفیران نوآوری و کارآفرینی

طرح آموزش سفیران نوآوری و کارآفرینی

مرکز مشاوره و کارآفرینی سپند با همکاری مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب وکار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار مینماید

فراخوان استعدادیابی و جذب در طرح سفیران نوآوری

  واژه‌ کارآفرینی‌ بیش‌ از دو قرن‌ نیست‌ که‌ در ادبیات‌ مدیریت‌ و اقتصاد وارد شده‌ و مانند سایر واژه‌ها تغییرات‌ زیادی‌ را به‌ خود گرفته‌ و از رشد تکاملی‌ برخوردار بوده‌ است‌. کارآفرینی ابتدا‌ در نظریه‌های‌ اقتصادی ‌تبلور یافته‌ و به‌ عنوان‌ عامل‌ اصلی‌ ایجاد ثروت‌ و یا ارزش‌ اقتصادی‌ شناخته‌ شده‌ و از قرن‌ پانزدهم‌ تاکنون‌، در کانون‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی‌ قرار داشته‌ است‌.

نوآوری عامل حرکت چرخ‌های پدیده جهانی کارآفرینی است

امروزه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی یک پدیده جهانی است که درحال‌حاضر، در بازارهای نوظهور مانند چین و هند رو به رشد است. مشکلات مرتبط با زنان و جوانان نیاز به راه‌حل‌های نوآورانه دارند و کارآفرینان زمین بازی بزرگی را در مقابل خود می‌بینند که برای ورود به آن باید راهکارهای جدیدی ارائه کنند؛ راهکارهایی که بر کیفیت زندگی این بخش‌ها تاثیر می‌گذارد و دنیا را جای بهتری برای زندگی می‌کند.

امروزه نوآوری و کارآفرینی در هم تنیده شده است و برای توسعه پایدار محلی و ملی یک کسب وکار در دنیایی رقابتی امروز واجب است.

استان اصفهان اولین استان کشور بود که اقدام به تاسیس پارک های علم و فناوری در دهه 70 نمود و با گذشت سه دهه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی اصفهان در شهرستان ها و شهرها و روستاهای کوچک  به خوبی توسعه پیدا نکرده است و عمده ترین مشکلات در این خصوص ، عدم فعالیت بخش خصوصی تخصصی در کنار دستگاه های متولی اصلی این امر می باشد حال با شناخت کامل از دو اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان و نیازسنجی های صورت گرفته در این خصوص و برای رفع موانع توسعه اکوسیستم ها در بطن جامعه به طرح آموزش سفیران نوآوری رسیده ایم. در این طرح افراد بومی از مناطق مختلف استان که به پتانسیل های آن مناطق آگاهی کامل داشته منتخب میشوند و آموزش های تخصصی و رایگان ارائه میشود و با طی فرآیندی این افراد علاوه بر اینکه کسب وکارهای خود را دارند و میتوانند از این راه درآمد کسب کنند ، به توسعه محلی کمک شایانی میکنند. از وظایف مهم این افراد شناسایی پتانسیل های اقتصادی، علمی ، کارآفرینی زیست بوم خود می باشد و با نیازسنجی های صورت گرفته برای افراد مناطق تحت فعالیت آموزش های تخصصی و مهارتی با کمک اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان و منتورهای مرکز فناوری و کارآفرینی سپند اجرا می شود این آموزش ها در سه دسته اصلی( ایده و طرح های جدید برای راه اندازی کسب وکار- توسعه مهارت های فردی و گروهی برای کسب وکارهای سنتی ومحلی – سرمایه های انسانی برای فراگیری مهارت های تخصصی مورد نیاز ) فعالیت سفیران می باشد . از اینرو، جهت اجرا مراحلی تعیین شده است تا ابتدا اشخاص شناسایی و بعد از آن وارد دوره آموزشی مهارتی تخصصی شوند و بتوانند در منطقه زندگی خود آغاز به فعالیت نمایند.

مراحل اجرای طرح :

وظایف سفیران :

مزایا برای سفیران نوآوری :

محل اجرای طرح :

در تمامی استان های ایران و اولویت مرحله اول استان اصفهان و شهرستان های استان و روستاها ( با انتخاب اولویت اجرا بر اساس منابع کارگروه اجرایی آموزش)

متقاضیان شرکت در طرح، رزومه زیر را دانلود و تکمیل نمایند

Resume safir https://www.irsepand.com/wp-content/uploads/2023/05/Resume-safir.doc    

درباره ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت تا در سراسر کشور در تمامی حوزه های نوآوری و تمرکززدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم و دانش کمک کند.

راهنمایی

©همه حقوق برای IR Sepand محفوظ است | طراحی شده توسط مجموعه گریفین

#