سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان

ایده ها و طرح های جدید

کلیه ی استارتاپ ها، شرکت های خلاق، دانش بنیان، فناور و صاحبین ایده های خلاقانه

کسب وکارهای کوچک و محلی

کلیه ی کسب وکارهای سنتی، محلی ، کسب وکارهای خانگی

سرمایه های انسانی

نخبگان، متخصصین، مخترعین و محققین

خدمات ما

برنامه های حمایتی و خدمات سامانه

آشنایی با ما

سامانه پایگاه های نوآوری و دانش بنیان با هدف حمایت از ایجاد و توسعه بسترهای علمی و عملیاتی در سراسر کشور ایجاد گشت. هدف ما تمرکز زدایی و رفع موانع تولید ثروت از علم ودانش است در کنار خلق ایده ها و نوآوری های جدید و از تمامی ظرفیت خود برای ایجاد شبکه ای پویا بین فعالین نواوری در سامانه استفاده میکنیم تا شاهد شکوفایی در زمینه های مختلف باشیم

افتخارات ما

در کنار شما برای ساخت آینده ای روشن

پایگاه های نوآوری

سفیران نوآوری

کسب و کار

نخبگان

همکاران

استارتاپ ها

آخرین نوشته ها

با ما همراه باشید

همکاران و حامیان

ارتباط با ما

شما به راحتی میتوانیدبا ما در ارتباط باشید فقط کافیه روی دکمه روبه رو کلیک کنید.